Apple

Apple Store är nere

Vad kan det nu tänkas bjudas på?

Apple Store är för tillfäl­let nere och var­je gång det görs så brukar Apple ha lanser­at någon ny pro­dukt som går att köpa.

Det skulle kun­na vara allt från nya Air­Pods, upp­dat­er­ad iMac, iPad Mini eller en upp­da­ter­ing av van­li­ga iPad. Sist men inte minst skulle det kun­na vara den allt förse­nade Air­Pow­er.

Om en stund hop­pas vi att affären är öppen igen och då kan ni hål­la bevakn­ing här för att se om något kul släpptes.

 

Kommentarer