Nyheter

Apple tar bort gruppsamtal via FaceTime i senaste betan

Idag släppte Apple en ny beta-ver­sion av iOS 12 till utveck­lare och i den nya ver­sio­nen har Apple valt att ploc­ka bort grup­p­sam­tal via Face­Time. Vi på Teknikveck­an försök­te oss på att ringa varan­dra via grup­p­sam­tal men vi fick det aldrig att fungera — varken med mem­o­jis eller utan.

Grup­p­sam­tal via Face­Time pre­sen­ter­ade Apple på WWDC i våras och tanken med det hela är att man kom­mer kun­na ha grup­p­sam­tal med upp till 32 per­son­er sam­tidigt. Anti­n­gen kan man visa sitt rik­ti­ga ansik­te eller så gör man en egen mem­o­ji eller använ­der en av Apples ani­mo­jis. Funk­tio­nen har tag­its bort från både iOS 12-betan och macOS Mojave och Apple skriv­er att funk­tio­nen kom­mer att kom­ma till­ba­ka senare i år men läm­nar inget speci­fikt datum mer än att det inte kom­mer finnas med i förs­ta iOS 12-ver­sio­nen som kom­mer i höst.

 

Kommentarer