Ljud & Bild

Apple TV-appen till LG TV årsmodell 2019

Snart kommer även till 2018 års modeller

LG fullföl­jer sitt löfte och upp­dat­er­ar alla 2019-års teves med Apple TV-appen.

I och med upp­da­terin­gen får alla som äger en LG TV av 2019 års mod­ell AppleTV-appen bred­vid redan inte­gr­erade Home­K­it och Air­Play 2. Det­ta med­de­lar LG i ett pressmed­de­lande.

Sam­tidigt berät­tar före­taget att även 2018 års mod­eller får upp­graderin­gen senare i år.

När årets TV-mod­eller släpps loss på mark­naden kom­mer Apple TV-appen finnas med från bör­jan.

Apple TV-appen gör att du kan se Apples egen­pro­duc­er­ade tv-serier samt hyra och köpa filmer och övri­ga tv-serier. Däre­mot kan du inte lad­da hem från App Store som om du hade haft en extern Apple TV-enhet.

Kommentarer