Film & TV

Apple TV+ släpper dokumentärfilmen Dads

Lagom till amerikanska fars dag

Fil­men utforskar hur det är att vara pap­pa idag genom inter­vjuer med båda kän­da och okän­da pap­por, och barn till pap­por, från oli­ka delar av världen.

Det­ta är det förs­ta pro­jek­tet från samar­betet mel­lan Apple och Imag­ine Enter­tain­ment (som är Bri­an Graz­ers och Ron Howards pro­duk­tions­bo­lag) som ser dagens ljus.

Doku­men­tären har pre­miär på Apple TV+ den 21 juni.

Kommentarer