Apple

Apple uppdaterar Apple TV med ny ikon inför 30 oktober eventet

Fick alla samma logga?

Apple har i van­lig ord­ning upp­dat­er­at Apple TV med en ny ikon inför sin Keynote som ska vara 30 okto­ber.

Even­tet kom­mer att hål­las i New York och med störs­ta san­no­likhet är det nya iPad Pros som kom­mer att visas upp.
Apple har släppt över 350 oli­ka ikon­er för even­tet och alla är deras log­ga omgjord i vad som kan antas vara ett bil­dredi­ger­ing­spro­gram på iPad Pro.

 

Kommentarer