Apple

Apple uppges låta delar av personalen återvända till kontoret

I ett första steg de som jobbar med hårdvarudesign
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

Mark Gur­man på Bloomberg rap­porter­ar att Apple inlett en process där per­son­al kan bör­ja återgå till att job­ba på plats.

I en förs­ta fas gäller det de vars jobb är svårt eller omöjligt att göra hemifrån. Andra fasen, som sägs påbör­jas i juli, ska även annan per­son­al bör­ja åter­vän­da.

Inställ­nin­gen – om uppgifter­na stäm­mer – går emot fles­ta andra tech-bolags, som mån­ga av dem gått ut med att de för­längt peri­o­den där per­son­alen ska job­ba hem­ma pga COVID-19. Face­book och Google har sagt hela 2020 ut och Twit­ter har öpp­nat för att låta sina anställ­da job­ba från hem­met ”för alltid” om de så önskar.

En stor skill­nad mel­lan dessa före­tag och Apple är att Apple till störs­ta delen är en hård­varu­til­lverkare vilket ställer andra krav på arbet­sru­ti­n­er­na.

Apple har sedan tidi­gare påbör­jat ett öpp­nade av sina fysiska butik­er i några del­stater i USA samt i Aus­tralien, Öster­rike, Schweiz, Syd­ko­rea och Tysk­land. När sven­s­ka butik­er kan öpp­nas är ännu inte offentlig­gjort.

Via: Bloomberg

Annons: Se pris­er på alla iPhones.

Kommentarer