Skrivet den 9 November 2018 kl 10:00 av AppleComments Off on Apple utökar Haptic Touch på iPhone XR829

Apple utökar Haptic Touch på iPhone XR
Poppa notiser på låsskärmen

Apple valde att inte imple­mentera 3D-Touch på iPhone XR vilket är något som under­teck­nad sak­nar var­je dag. Men i den senaste iOS 12.1.1 betan blir det lite lättare för dom som har en iPhone XR att läsa notis­er på låsskär­men.

Pre­cis som med enheter som har 3D-Touch kom­mer det nu gå att tryc­ka på en notis för att läsa hela notisen och även svara på den om det skulle vara ett SMS eller lik­nande. När man tryck­er på notisen så får man även den härli­ga vibra­tio­nen som Tap­tic Engine står för och vi hop­pas verk­li­gen att Apple imple­menter­ar det­ta på fler ställen då 3D-Touch på iPhone XR är något vi som sagt sak­nar myck­et.

Är du sug­en på att tes­ta betan så har Apple ett öppet betapro­gram som vem som helst kan ansö­ka till och det­ta gör du genom att klic­ka dig vidare här.

 

Comments are closed.