Nyheter

Apple: Vi har inga planer på en Mac med pekskärm

Wired hade nyli­gen en inter­vju med Apple-chefen Craig Fed­erighi där man ställde frå­gan om Apple har några plan­er på en Mac-dator med pekskärm. Fed­erighi med­de­lade då att det fort­farande inte finns några som helst plan­er på en sådan dator.

Anled­nin­gen till det­ta är att dom inte kän­ner att ergonomin kom­mer bli bra och Fed­erighi säger till Wired:

“We real­ly feel that the ergonom­ics of using a Mac are that your hands are rest­ed on a sur­face, and that lift­ing your arm up to poke a screen is a pret­ty fatigu­ing thing to do.”

Fed­erighi kallar även dessa touch­hy­brid­er för exper­i­ment­pro­duk­ter och säger:

“I don’t think we’ve looked at any of the oth­er guys to date and said, how fast can we get there?”

Så ni som har hop­pats på en Mac med pekskärm får nog vän­ta länge eller tit­ta på en annan tillverkare.

Via Wired

Kommentarer