Apple

Apple visar upp några av sina kommande serier för barn

Snart är det dags!

Det är inte bara storslagna serier och filmer för den vux­na pub­liken som kom­mer att erb­ju­das på Apples kom­mande stream­ingtjänst Apple TV+ utan även lite under­håll­ning till de min­dre.

Idag har Apple lanser­at tre nya trail­ers för att visa upp sina kom­mande serier “Snoopy In Space”, “Help­sters” och “Ghost­writer”. Det­ta är inte de förs­ta gån­gen Apple vis­ar upp trail­ers för dessa serier men med tanke på att lanserin­gen är nära nu så vill man nog pep­pa upp den yngre gen­er­a­tio­nen lite extra. Apple TV+ lanseras den 30 novem­ber och kom­mer att kos­ta 59 kro­nor per månad. Köper man en Apple-pro­dukt så kom­mer man även få ett års prenu­mer­a­tion av tjän­sten helt kost­nads­fritt.

https://www.youtube.com/watch?v=FyHYMozXc4A

https://www.youtube.com/watch?v=U9xMsmXvG04

Kommentarer