Skrivet den 22 April 2009 kl 22:01 av NyheterComments Off on Apples bästa vårkvartal någonsin306

Apples bästa vårkvartal någonsin

Stackars PCApple pre­sen­ter­ade pre­cis sina siffror för förs­ta kvar­talet 2009 (andra kvar­talet rent bok­föring­stekniskt) och det är det bäs­ta icke-jul­sä­songskvar­tal någon­sin.

Det bety­der i rena siffror att man sålt 2,22 miljon­er Macar vilket är en min­skn­ing med 3 pro­cent jäm­fört med sam­ma kvar­tal för­ra året vilket i och för sig är trist och mark­er­ar ett trend­brott. 11.01 miljon­er iPo­dar, ökn­ing med 3 pro­cent samt 3,79 miljon­er iPhones vilket är en ökn­ing med 123 pro­cent, en jämn och fin siffra. Orig­i­nal-iPhone hade inte vid den­na tid­punkt för­ra året slu­tat säl­jas till för­mån för den kom­mande iPhone 3G så näs­ta kvar­tal lär bli ännu mer intres­sant att jäm­föra med.

Det ger en vinst på 1,21 mil­jarder dol­lar vilket är över 10 mille i sven­s­ka kro­nor. Mar­ginaler­na har gått upp från 32,9 pro­cent för­ra året vid sam­ma tid till 36,4 pro­cent nu.

Försäljnin­gen utan­för USA stod för 46 pro­cent.

Inkom­ster­na för iPhone och AppleTV beräk­nas annor­lun­da en resten av pro­duk­ter­na och förde­las över året vilket möjlig­gör gratisup­p­da­teringar av mjuk­varan bland annat. Hade man inte gjort dessa fördel­ningar hade vin­sten räk­nats ännu högre till 1,66 mil­jarder.

Apple sän­der en ljud­ström där före­taget svarar på frå­gor om dessa siffror.

På senare tid har det hörts röster från diverse ana­lytik­er om radikalt min­skad försäljn­ing för före­taget, dessa har allt­så haft helt fel. Inte helt ovän­tat är det­ta något som vi diskuter­at i Macra­dion med det pas­sande nam­net Ana­lytik­er har alltid fel.

Comments are closed.