Apple

Apples iPhone 11 Pro Max har 25% större batteri

Det är Power

Alla som kla­gat över bat­ter­i­ti­den på sin iPhone kan nu gläd­jas åt att Apples nya Pro mod­ell av iPhone, iPhone 11 Pro Max, har bliv­it utrustad med hela 25% större bat­teri.

Det är Chi­nese Min­istry of Indus­try and Infor­ma­tion Tech­nol­o­gy’s Telecom­mu­ni­ca­tion Equip­ment Cer­ti­fi­ca­tion Cen­ter (TENAA) som pub­licer­at speci­fika­tion­er gäl­lande Apples iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max där det framkom­mer infor­ma­tion kring bat­terier­na i de tre oli­ka mod­eller­na.

En del av infor­ma­tio­nen fick vi pre­sen­ter­at för oss under Apples Keynote för­ra veck­an när de pre­sen­ter­ade de nya mod­eller­na. Men doku­menten från TENAA innehåller infor­ma­tion om proces­sor­erna och bat­terier­na. Var­je tele­fon har fått sig en ökn­ing från föregående motsvarande mod­ell. iPhone 11 har fått 5,7% ökn­ing, iPhone 11 Pro har fått 14,6% ökn­ing och iPhone 11 Pro Max har fått hela 25% ökn­ing. Doku­menten från TENAA avs­lö­jar även att alla tele­fon­er­na nu att alla tre mod­eller­na är utrustade med 4GB RAM

Nedan är en jäm­förelse med motsvarande mod­eller från för­ra året.

iPhone 11 har ett bat­teri på 3,110 mAh (iPhone XR 2,942 mAh) (5,7% ökn­ing)

iPhone 11 Pro har ett bat­teri på 3,046 mAh (iPhone XS 2,658 mAh) (14,6% ökn­ing)

iPhone 11 Pro Max har ett bat­teri på 3,969 mAh  (iPhone XS Max 3,174 mAh) (25% ökn­ing)

 

Käl­la: TENAA

Via: AppleIn­sid­er

Via: Macru­mors

Kommentarer