Apple

Apples kommande hörlurar kan kallas AirPods Studio

Och kosta $349

Att Apple planer­ar bred­da sitt hör­lurssor­ti­ment har framgått mer och mer via ryk­ten som läckt ut.
Med tanke på vilken framgångssaga Air­Pods är så är det inte kon­stigt att de vill rida på den vågen så myck­et de kan.

Nu har ana­lytik­ern Jon Pross­er – som har ett bra fac­it när det gäller läck­or – via Twit­ter gått ut med att Apple kom­mer att släp­pa en over-ear-vari­ant av Air­Pods som ska få nam­net Air­Pods Stu­dio och kos­ta $349.

När pro­duk­ten kan kom­ma att släp­pas är dock osäk­ert. Tidi­gare ryk­ten har talat om ett lanser­ings­da­tum till som­maren men med tanke på rådande tur­bu­lens i världen så kan det innebära förs­eningar.

Skulle Apple väl­ja att lansera dem i som­mar så är WWDC den 22 juni ett san­no­likt tillfälle.

Kommentarer