Skrivet den 2 January 2009 kl 18:02 av NyheterComments Off on Apples marknadsandelar går spikrakt uppåt417

Apples marknadsandelar går spikrakt uppåt

Av de dator­er och enheter som använ­der web­bläsare (det vill säga näs­tan alla) har nu Mac en mark­nad­sandel på 9.63%. Vilket är en klar ökn­ing från ett år sedan då det var 6.81%.

Net Appli­ca­tions som står bakom under­söknin­gen mäter trafik till en rad oli­ka webb­si­dor i stäl­let för upp­skat­tad försäljn­ingssta­tis­tik och får därmed ses som i hög grad tillför­l­itlig. Däre­mot skall det sägas att majoriteten av de sidor som mäts är amerikan­s­ka och vi vet ock­så sedan tidi­gare att mark­nad­sande­len för Apple är högre där än i resten av världen.

En annan trevlig nyhet är att iPhone och iPod touch står för 0.44% av träf­far­na och det bety­der att de är de fjärde mest använ­da enheter­na att sur­fa på nätet med. Trea är dator­er med Lin­ux och fem­ma är Playsta­tion.

Läs mer på marketshare.hitslink.com (via Macworld.idg.se)

Comments are closed.