Apple

Apples streamingtjänst lanseras först i USA

Sedan till över 100 andra länder

Nya ryk­ten om Apples kom­mande stream­ingtjänst har dykt upp till ytan och det är sidan The Infor­ma­tion som står för ryk­te­na. Enligt tre per­son­er med god insyn i Apples kom­mande stream­ingtjänst kom­mer Apple lansera tjän­sten i USA under förs­ta hal­van av 2019.

Därefter kom­mer tjän­sten stegvis att lanseras i över 100 län­der och Apples egen­pro­duc­er­ade mate­r­i­al på plat­tfor­men kom­mer vara gratis för alla som äger en Apple-pro­dukt. Det framgår även att Apple job­bar sten­hårt med att få in fler aktör­ers mate­r­i­al i deras egna TV-app som finns till­gäng­lig på Apple TV och iOS-enheter.

Via The Infor­ma­tion

Kommentarer