Apple

Apples streamingtjänst ryktas lanseras i mitten av april

Stream it like it's hot

Det som bör­jade med Net­flix och HBO har nu ful­lkom­ligt exploder­at och idag finns det massvis av stream­ingtjän­ster och alla före­tag vill vara med och leka. Även Apple är sugna på det­ta och arbe­tar på en egen stream­ingtjänst och nu ryk­tas det att lanser­ing kom­mer ske redan i mit­ten av april.

Tjän­sten kom­mer likt Net­flix ha en salig bland­ning av eget mate­r­i­al samt mate­r­i­al från andra lever­an­tör­er så som HBO och STARZ och det hela kom­mer kom­ma paketer­at i Apples egna TV-app. En del av mate­ri­alet som finns på tjän­sten ryk­tas även vara helt kost­nads­fritt för Apple-använ­dare.

Tjän­sten ryk­tas lansera enbart i USA till en bör­jan men under 2019 ska över 100 län­der få till­gång till stream­ingtjän­sten, men några pris­er har ännu inte läckt ut.

Via Macru­mors

 

Kommentarer