Smarta Hem

Aqara G2H HSV kamera med stöd för Apple HomeKit

Det ser ut som att den nya och uppdaterade kameran är nära lansering

Aqara ser nu ut att vara på väg att släp­pa den omta­lade uppföl­jaren till G2-kam­er­an. Det har viskats och ryk­tats om den­na kam­era länge nu som ska kom­ma med stöd för Apple Home­K­it.

Nytt verkar vara att kam­er­an kom­mer i 4 oli­ka färg­er (vit, gul, blå och röd) vilket är rik­tigt trevligt fak­tiskt. Blir enkelt att smäl­ta in i ännu fler hem vilket ju aldrig är fel då de fles­ta kameror på mark­naden är anti­n­gen vita eller vita och i ensta­ka fall svar­ta. Pre­cis som sin föregån­gare kan den­na agera som hub, dock med skill­naden att det ska finnas stöd för Zig­bee 3.0 nu. Utöver stöd för Apple Home­K­it i den­na nya ver­sion så top­pas det hela med stöd för Home­K­it Secure Video. Troligtvis får vi nog räk­na med att den­na lanseras på den kine­siska mark­naden först, vilket är bruk­ligt.

Till det­ta kan tilläg­gas att föregån­garen Aqara G2 är en rik­tigt trevlig kam­era med otroligt mån­ga funk­tion­er till ett rik­tigt lågt pris.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer