Nyheter

Aqara jobbar på att fixa firmwareproblem i 1.6.1

kan jag låsa dörren nu?

Home­K­it News har fått infor­ma­tion från Aqara om att de arbe­tar på en upp­da­ter­ing på de prob­lem som dök i upp i Firmware 1.6.1 av hubben.

Mån­ga använ­dare som använ­der Aqaras hub upplevde att hubben och alla child devices (enheter kop­plade till hubben) stod som offline och inte sva­rade i appen. Även om de för de fles­ta funger­ade i Home­K­it appen.

Även sig­nalen för Zig­bee och respon­stider blev försäm­rade i 1.6.1. Enligt Home­K­it News så ska det ha var­it en beta ver­sion som lyck­ades ta sig ut till slu­tan­vän­dar­na som resul­ter­at i alla de här bekym­mer­na.

Upp­da­terin­gen plan­eras släp­pas någon gång i bör­jan av näs­ta vec­ka och kom­mer vara en ned­grader­ing till ver­sion 1.6.0

Via:Home­K­it News 

Är du trots det här strulet att köpa Aqara hubben så går det att förhands­bo­ka den europeiska ver­sion hos Webe­hallen via vår Affil­i­atlänk

Kommentarer