Apple

Aqara Smarta Hem-hubben & så får du in dina Xiaomi-sensorer i Apple HomeKit

en första start
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen, Kjell & Co.

Vi har satt ihop en video på vad som är vik­tigt att tän­ka på när du ska bör­ja sitt bygge av hemau­toma­tis­er­ing med hjälp av Aqara och Home­k­it.

En av de mer prisvär­da pro­duk­ter­na att star­ta med är Aqara från kine­siska Xiao­mi som lanser­ades under 2019 i Sverige. Aqarahubben påmin­ner myck­et om Mijia hubben som fun­nits på mark­naden ett län­gre tag. Mijia är ock­så kop­plat till Xiao­mi. En hel del enheter från Mijia funger­ar med Aqara hubben och från Aqaras kund­ser­vice så rek­om­mender­ar man även att hål­la sig till Xiao­mi Home appen som Mijia använ­der istäl­let för Aqara appen.

Så var­för ska man använ­da Aqara hubben då? Jo för att den har Home­K­it funk­tion­alitet. Det vill säga att du kan få in en hel del av enheter­na som går in i Aqarahubben i Apples smar­ta hem­lös­ning Home­K­it.

I videon försök­er vi även reda ut vil­ka sak­er som dyk­er upp beroende på vilken serv­er Aqarahubben kop­plar upp sig mot, och beroende på vilken serv­er man väl­jer så bör man hål­la koll på vilket land man köper enheter­na.

Köp din egna Aqara hub hos Web­hallen eller Kjell & Co.

Kommentarer