Nyheter

Är det fel att flyga?

Vi pratar om framti­den för fly­get. När ämnet är som het­ast i den offentli­ga debat­ten, är Anders och Fabi­an som van­ligt påläs­ta och ger en nyanser­ad men pos­i­tiv bild av framti­dens resande. Dessu­tom får vi höra om elbilen Hyundai Kona, Afton­bladets kam­panj mot elbi­lar, vem som led­er racet om autono­ma for­don, hur Fabi­an näs­tan blev ihjäl­sla­gen på en åter­vin­ningssta­tion och myck­et myck­et annat.

[spreak­er type=player resource=“episode_id=14006081”]

Ny nivå av green­wash­ing i det kolkraftverk som Fabi­an besök­te i Tam­pa, Flori­da:

Kommentarer