Apple

Är det värt att köpa en kraftfullare laddare till sin iPhone?

Mårten Fisk har kollat upp just detta!

Apple har idag en drös oli­ka lad­dare som går att köpa och lad­da sin iPhone med, men hur myck­et fort­are går det och är det värt att köpa den dyraste? Den­na fun­der­ing har Mårten Fisk haft och nu har han under en veckas tid tes­tat att lad­da sin tele­fon med flera oli­ka lad­dare som Apple erb­jud­er.

Testet är utfört med en iPhone XS Max och tele­fo­nen har var­it i fly­g­plansläge med WiFi avstängt under laddningsti­den med samtli­ga lad­dare. Lad­daren som Apple skickar med är på 5W och som ni kan se i testet nedan tar det hela 130 minut­er att lad­da den från 50% till 100% bat­teri. Jäm­för vi det­ta med en lad­dare på 29W så tar det istäl­let 64 minut­er vilket är över en halver­ing av laddningsti­den. Det vi även kan kon­stat­era är att skill­naden mel­lan en 18W lad­dare och en 29W lad­dare inte är så stor som vi hade hop­pats på.

Om ni fun­der­ar på att köpa en kraft­fullare lad­dare till er iPhone så är det värt att näm­na att 18W och 29W lad­dar­na har USB‑C så då krävs det även att du inhand­lar en USB‑C till light­ningk­a­bel. 29W lad­daren som är med i testet säljs inte län­gre av Apple utan den är numera på 30W.

Stort tack till Mårten Fisk som hjälpte oss med det­ta test!

 

 

Kommentarer