Nyheter

Årets Emojis presenterade

Gladgråt-emojin är här

År 2020 kan vi bli bety­dligt mer inkluderande i vår emo­ji-kom­mu­nika­tion.

Årets emo­ji är pre­sen­ter­ade och vi får 62 helt nya samt 44 nya vari­a­tion­er av exis­terande med tex nya hud­ton­er och könsvari­anter.

Bland de nya ingår ock­så emo­jin som vi inte vis­ste att vi behöver men som nu känns som något vi alltid sak­nat — den för gläd­jetårar.

VI får ock­så lite fler djur, avlopp­sren­sare, trans­gen­der-flag­ga, nin­ja samt en emo­ji som ser ut som en tysk porrskådis från 70-talet.

När stöd för de nya emo­jis­ar­na rul­las ut är upp till var­je tillverkare av OS, men van­ligtvis kom­mer det under hösten. För Apple brukar det sam­man­fal­la med deras senaste större ver­sion av iOS. i det här fal­l­et iOS 14.

2020 Emoji

Bakom dessa skapelser står The Uni­code Con­sor­tium.

Kommentarer