Nyheter

Årets julklapp: Charmant moraliserande

AKA Mobillåda

Årets julk­lapp från Han­dels Utred­ningsin­sti­tut (HUI), ja det var de som stod bakom bak­mask­i­nen 1988, ger oss i år mobil­lå­dan som som årets julk­lapp. Dessvärre är det inte en låda full med mobil­er som bara vän­tar på att använ­das på julafton. Tanken är att när vi skall socialis­era så läg­ger vi våra mobil­er i lådan så att de inte påkallar vår upp­märk­samhet. HUI hän­vis­ar ock­så bland annat skärmtids­funk­tion­er som blir allt van­li­gare.

Är inte det­ta så typiskt för vår samtid? Vi har så svårt att bara gläd­jas över de tekniska fram­steg som ska­p­at alla de möj­ligheter som vi i dag tar för givet. Per­son­li­gen anser jag den bäs­ta “mobil­lå­dan” är ett utveck­lande och intres­sant sam­tal med en eller flera per­son­er. Då mobilen kvar med skär­men lig­gan­des nedåt mot bor­det automa­tiskt.

Vill du fak­tiskt ge bort en låda eller var­för inte en plat­ta som har ett syfte så rek­om­mender­ar vi vår artikel om 4 mobilå­dor som inte är totalt värdelösa.

Via DN.

Tidi­gare julk­lap­par om HUI får bestäm­ma. 

 • 1988 Bak­maskin
 • 1989 Videokam­era
 • 1990 Wok­pan­na
 • 1991 Cd-spelare
 • 1992 Tv-spel
 • 1993 En doft (parfym)
 • 1994 Mobil­tele­fon
 • 1995 Cd-ski­va
 • 1996 Inter­net­paket
 • 1997 Elek­tro­n­iskt hus­d­jur
 • 1998 Dator­spel
 • 1999 Bok
 • 2000 Dvd-spelare
 • 2001 Verk­tyg
 • 2002 Kok­bok
 • 2003 Mös­sa
 • 2004 Platt-tv
 • 2005 Pok­er­set
 • 2006 Ljud­bok
 • 2007 Gps-mot­ta­gare
 • 2008 En upplevelse
 • 2009 Spik­mat­ta
 • 2010 Surf­plat­ta
 • 2011 Färdig­pack­ad matkasse
 • 2012 Hör­lu­rar
 • 2013 Råsaft­cen­trifug
 • 2014 Trän­ingsarm­band
 • 2015 Robot­damm­sug­are
 • 2016 VR-glasö­gon
 • 2017 Elcykel
 • 2018 Åter­vun­net plagg

 

https://youtu.be/yAN4BPefX_4

Kommentarer