Nyheter

Årets stora LEGO-hus är här

Bookshop

Var­je år släpps det ett hus till LEGOs mod­ulära husserie och den här gån­gen är det en bokhan­del med till­hörande pri­vat­bostad. Pre­cis som alla hus i sam­ma for­mat går de att kop­pla ihop för att utö­ka din LEGO-stad.

Priset lan­dar på 1799 kro­nor och finns till­gäng­lig från 1 jan­u­ari näs­ta år.

Kommentarer