Smarta Hem

Arlo vill hjälpa dig hålla koll vid ytterdörren

Säg hej till Arlo Video Doorbell

Arlo har en gedi­gen port­följ med allt från ringk­lock­or till över­vakn­ingskameror men en smart ringk­loc­ka som även kan visa video har sak­nats i sor­ti­mentet.

Det har det nu bliv­it ord­ning på då bolaget vis­ar upp sin senaste pro­dukt Arlo Video Door­bell. Ringk­lock­an har en 180-graders vid­vinkel och ger oss ett 1:1 bild­for­mat som ser bra ut i våra tele­fon­er som även fil­mar ver­tikalt så det går att se vad exakt som sker utan­för ytter­dör­ren. Pre­cis som andra vide­or­ingk­lock­or skickar Arlo Video Door­bell notis­er om den upp­täck­er rörelser och när någon ringer på dör­ren så skickas en notis direkt till tele­fo­nen. Det går även att använ­da sig av förin­spelade med­de­landen så om du inte hin­ner fram till dör­ren i tid så kan du snabbt skic­ka ett med­de­lade till den på andra sidan.

Den har mörk­erseende och fil­mar i HD samt har stöd för HDR. Skulle någon försö­ka sli­ta loss ringk­lock­an så kom­mer den automa­tiskt aktivera en siren som förhopp­n­ingsvis skräm­mer bort tju­var­na. Arlo Video Door­bell kom­mer att lanseras i bör­jan av 2020 och den går inte på bat­teri så den måste anslu­tas till en befintlig mekanisk eller dig­i­tal dör­rk­loc­ka.

Kommentarer