Smarta Hem

Arlo Ultra får stöd för HomeKit

Äntligen!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Arlo med­de­lar idag via ett pressmed­de­lande att deras flag­gskeppsmod­ell Arlo Ultra kom­mer få stöd för Apple Home­K­it.

Upp­da­terin­gen rul­las ut i det­ta nu och det är en Arlo Ultra samt bassta­tio­nen VMB5000 som krävs för att det ska fungera. Med Home­K­it-stöd innebär det att vi kan kon­trollera kam­er­an via Apples Hem-app och få notis­er, byg­ga sce­nar­i­on där lam­por ska tän­das om kam­er­an kän­ner av rörelser och myck­et mer.

I sitt pressmed­de­lande säger Tejas Shah på Arlo:

“Vi är gla­da över att utvidga våra Home­K­it-kom­pat­i­bla alter­na­tiv till vår bran­schledande kam­era Arlo Ultra, efter­som vi vet att det var­it väldigt upp­skat­tat hos använ­dare av våra tidi­gare trådlösa över­vakn­ingssys­tem. Nu är Arlos serie trådlösa kam­er­alös­ningar helt kom­pat­i­bla med Home­K­it, vilket gör det enkelt för använ­dare att med röstkom­man­don hantera sina kameror.”

Reklam: Köp Ultra och andra pro­duk­ter från Arlo hos Web­hallen.

Kommentarer