Android

ARM bryter samarbetet med Huawei

Bryter ARM med Huawei

För var­je dag som går ser det bara värre ut för det kine­siska Huawei då Google, Qual­comm, Broad­com och flera andra har avs­lu­tat sina samar­beten med före­taget.

Som om inte det var nog så har nu även den brit­tiska chip­til­lverkaren ARM gått sam­ma väg vilket gör det extremt svårt för Huawei att ta fram sina egna mobilchip framöver. Anled­nin­gen till att ARM kapar ban­den med Huawei är för att delar av deras pro­duk­ter innehåller kom­po­nen­ter från USA så de anpas­sar sig till reg­leringar­na som amerikan­s­ka regerin­gen har infört genom att svartlista Huawei.

De anställ­da på ARM ska ha fått tydli­ga instruk­tion­er att de ska avbry­ta alla akti­va kon­trakt och engage­mang med Huawei. Utöver det­ta så har fler­talet oper­atör­er i Asien och Europa valt att ta bort samtli­ga tele­fon­er från Huawei ur sitt sor­ti­ment.

Käl­la BBC

Kommentarer