Apple

Ars Technica säger sitt om iPad Pro

Både ris och ros

Ars Tech­ni­ca är kän­da för sina väldigt detal­jer­ade recen­sion­er av teknikpry­lar och nu är dom äntli­gen klara med testet av Apples senaste iPad Pro.

I det sto­ra tyck­er Ars Tech­ni­ca att det är en imponerande surf­plat­ta speciellt när det kom­mer till pre­stan­da och skär­men på 120Hz är ger en snabb respons vilket är per­fekt för dom som illus­tr­erar. Den nya desig­nen gillas starkt och Ars tyck­er den är bekvä­mare att hål­la, mer attrak­tiv samt mer effek­tiv. Att det även finns ett alter­na­tiv med 1TB lagring och 6GB RAM gillas ock­så då det öpp­nar upp helt nya dör­rar.

Men det var inte bara ros man gav Apple utan att man inte kan kop­pla in extern lagring­me­dia via USB‑C gillade dom inte, inte heller att hör­lur­sut­taget är bor­ta — en sådan här pro­dukt behöver ett sådant uttag enligt Ars. Avsak­naden av en track­pad gör att det blir job­bigt att redi­g­era och job­ba med text på iPad och för att få en bra upplevelse så kräver det att man köper till pen­nan och deras tan­gent­bord.

Sist men inte minst så säger Ars sam­ma sak som flera andra — iOS är flaskhalsen för iPad Pro. Det finns så myck­et poten­tial i hård­varan men iOS gör att det blir svårt att byta ut sin dator mot iPad.

Är ni sugna på att läsa hela recen­sio­nen kan ni klic­ka er vidare här.

Käl­la Ars Tech­ni­ca

Kommentarer