by • 13 mars, 2009 11:32 • ArtiklarInga kommentarer306

Användningen av Mac i utbildningssyfte ökar

Macarna tar över mer och mer nuförtiden inom utbildingsyfte. Fler och fler studenter börjar gå över till Apple datorer och frågan kan vara just ”varför”. Jag tog kontakt med min lärare och mentor Mikael Källarsson på skolan Mediegymnasiet (som har mycket stor del Mac i sin datormiljö), och ställde ett par frågor.


Varför använder ni till stor del så mycket Macar här på Mediegymnasiet?

För att de funkar bättre inom undervisningen till större delen här på skolan.

Varför tror du att studenter hellre börjar använda sig av Mac istället för PC i utbildningssyfte?

För att Apple har bra lösningar för utbildning, lätttare att komma igång med och fungerar mer felfritt.

Föredrar du lära ut i Mac eller PC miljö på skolan och varför?

Egentligen spelar det ingen roll då de är rätt så lika nuförtiden, men Mac har ju roligare gränssnitt.

Vad har IT-Avdelningen på skolan för inställning till Mac?

De är possitiva, IT-Avdelningen på skolan har alltid varit Pro-Mac. Det har även diskuterats om att varje elev ska få sin egen Mac.

Vad använder du själv privat, Mac eller PC? Varför?

Båda, därför att det bara har blivit så. De har olika användningsområden. Jag började med Commodore 64 och senare Amiga. På den tiden var det alldeles för dyrt med Mac. Sen fortsatte det vidare så och senare blev det Mac. Det jag tycker är synd med PC & Mac är att de är så sluta. Jag tror båda hade kunnat tjäna på att släppa upp sig och bli Open Source så vem som helst kan utveckla.


Foto: Pierre Orsander

Tack Mikael Källarsson för att du ställde upp på intervjun!