Nyheter

Asus släpper bärbar dator med två 4K-skärmar

Asus ZenBook Pro Duo!

Den sto­ra mäs­san Com­pu­tex som hålls i Tai­wan är igång och Asus har nu visat upp något som helt klart stick­er ut ur mäng­den — en lap­top med en extra skärm.

Vid förs­ta anblick ser det ut som vilken lap­top som helst men när lock­et fälls upp så möts vi av något vi inte har sett tidi­gare. Datorn har en OLED 4K-skärm på 15-tum och en 32:9 IPS  “Screen­Pad Plus” — skärm. Den sist­näm­n­da skär­men sit­ter ovan­för tan­gent­bor­det och ska fungera unge­fär som Apples Touch Bar, bara att den är bety­dligt större.

Till skill­nad från Apples Touch Bar så har Asus Zen­Book Pro Duo fort­farande kvar alla fysiska knap­par så som escape och F‑knapparna. Skär­men går, pre­cis som med Touch Bar att använ­da för snab­bknap­par som går att pro­gram­mera med favorit­er och annat men även för att utö­ka skär­men. Så om du vill kan du tit­ta på en film på Net­flix på den lil­la skär­men sam­tidigt som du arbe­tar på den van­li­ga skär­men.

Datorn går att få med en Intel Core i9-proces­sor på åtta kärnor samt en Nvidia RTX 2060 GPU. Den är även utrustad med fyra mikro­fon­er för använd­ning av Cor­tana och Alexa, en Thun­der­bolt 3‑port, två USB‑A, hör­lur­sut­tag, van­lig HDMI-port och vik­ten lig­ger på 2,5 kg. Asus har ännu inte sagt vad datorn kom­mer att kos­ta eller när den kan tänkas lanseras.

https://www.youtube.com/watch?v=1aqI7EnfbVM

Via The Verge

Kommentarer