Smarta Hem

August visar upp lite mer av sin smarta ringklocka View

Är det värt att öppna dörren eller inte?

Det finns två val idag om man är sug­en på en smart ringk­loc­ka och det ena är att köpa en bat­teridriv­en eller bör­ja dra kablar och nu har bolaget August släppt lite mer infor­ma­tion om sin nya bat­teridriv­na ringk­loc­ka.

August View ser ut att bli en vass utmanare till Ring Video Door­bell 2 som även den går på bat­terier så vad skil­jer sig mel­lan dessa två? August View har en kam­era på 1440p vilket är något högre jäm­fört med Ring Video Door­bell 2 som är på 1080p. Man får även lite mer alter­na­tiv när det kom­mer till utseen­det på August View och totalt går det att väl­ja på åtta oli­ka front­plat­tor i oli­ka färg­er.

Pris­lap­pen skil­jer sig ock­så en aning och August View kostar 230 dol­lar jäm­fört med Ring Video Door­bell 2 som kostar 199 dol­lar. Om eller när August View kan tänkas lanseras i Sverige vet vi ännu inte men i USA går den att bestäl­la den 28 mars.

Något stöd för Home­K­it är ännu inte utan­non­ser­at och vis­sa av August pro­duk­ter har stöd för Home­K­it så vi får hop­pas att det­ta imple­menteras senare.

Via 9To5Mac

Kommentarer