Nyheter

Även robotar är djur

Om vi får tro YouTubes skenande algoritm

Under veck­an har flera klipp med små rob­o­tar som slåss bliv­it nertagna från YouTube med hän­vis­ning till djur­plågeri.

Det kan ju te sig lite lustigt men helt klart ett prob­lem för de YouTu­bers som livnär sig på att fil­ma när små oskyldiga rob­o­tar blir mas­sak­er­ade.

YouTube har nu gått ut och sagt att det var ett mis­stag och videok­lip­pen är nu till­ba­ka.

Sååå vad hän­der när det kom­mer rob­o­tar som ser ut som djur på rik­tigt som figh­t­as?

Käl­la: The Verge (Via Feber)

Kommentarer