Skrivet den 8 April 2019 kl 07:12 av Podcast23 kommentarer477

Avsnitt 250: Vila i frid AirPower
Och vi räknade fel på poddavsnitten...

Äntli­gen måndag och i det­ta avs­nitt tar vi upp något som till viss del var lite vän­tat och till viss del lite av en besvikelse — Air­Pow­er är död.

Mar­cus har var­it hos Apple och håller på att hårdtes­ta iPad Mini och försök­er kom­ma fram till vilket använd­ning­som­råde den har bland alla oli­ka iPad-stor­lekar som nu finns. Både Thor, Peter och Mar­cus har fått en ny famil­jemedlem som vi alla avgu­dar och Peter bör­jar stö­ta på prob­lem med sitt byte till Win­dows.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på: