Skrivet den 22 April 2019 kl 06:47 av Podcast36 kommentarer447

Avsnitt 252: I see dead people
One big happy family

I den­na veckas avs­nitt hän­der något som aldrig tidi­gare har skett, vi spelar in under sam­ma tak och Mar­cus och Thor möts för förs­ta gån­gen.

Vi pratar om vad Mar­cus tyck­er om Skåne och Peter vill byg­ga ett helt tak fullt med neonljus (hjälp hon­om med föl­jande kod hos Nanoleaf), Thor gillar Vol­vo 240 och vi går även igenom de senaste ryk­te­na om iOS 13 som kom­mer visas upp i juni.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på: