Podcast

Avsnitt 255: Technical (T)error

Thors fantastiska IT-resa fortsätter

En resa till Barcelona och en hel del video­ma­te­r­i­al är som bort­blåst från Thors liv då hans otur med teknik bara fort­sät­ter. Men det är inte bara Thor som är fylld med ångest och neg­a­ti­va känslor utan även Mar­cus. Vi går igenom de senaste ryk­te­na kring iOS 13 och Mar­cus har gått från hopp­full till kraft­fullt deprimer­ad.

Hur går det för Google egentli­gen och hur bra funger­ar allt de pre­sen­ter­ar på sina event fak­tiskt i verk­ligheten? Peter har fått upp sina Nanoleaf på väggen och Mar­cus och Thor kän­ner sig tvungna att ta upp det alla ser — de tys­ka influ­enser­na som speglar sig på väggen.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer