Skrivet den 27 May 2019 kl 08:59 av Apple, PodcastComments Off on Avsnitt 257: My way or the Huawei354

Avsnitt 257: My way or the Huawei
Huawei hänger löst.

De tre mus­ketör­erna är bara två och den­na gång är det Thor och Mar­cus som styr sku­tan framåt. I den­na veckas avs­nitt går Mar­cus igenom vad som fak­tiskt har hänt mel­lan USA och Huawei, och är bolaget bara en bric­ka i spelet i det pågående han­del­skriget mel­lan Kina och USA?

Thor har bliv­it helt ana­log och har sto­ra prob­lem med att vän­ja sig att öpp­na och låsa dör­ren men något så tokigt som en nyck­el. Sen pas­sar vi på att ta en långkörare och pra­ta om Apple när Google-Peter inte är med oss. Det och myck­et mer i det­ta rykande färs­ka avs­nitt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på: