Skrivet den 1 April 2019 kl 07:38 av Apple, Podcast3 kommentarer545

Avsnitt 399: 2019 — Besvikelsens år
Eller?

Det har var­it en full­späck­ad vec­ka där Peter har var­it i Paris och tit­tat på Huawei P30 Pro medans Thor har sut­tit hem­ma i sof­fan och svu­rit åt hur hem­sk HBO´s app till Apple TV är.

Apple höll även låda under veck­an och vi bjöd in de som ville se even­tet med oss till Som­fys lokaler i Malmö. Våra åsik­ter kring even­tet går isär och Peter och Thor är lite mer åt det opti­mistiska hål­let än vad Mar­cus är. Sist men abso­lut inte minst så anord­nar Mar­cus en iOS 13 bin­go där vi ska säga om vi tror att en viss funk­tion kom­mer eller inte och i sed­van­lig ord­ning ska Thor krångla till det.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på: