Spel

Axe lanserar Xbox-kollektion

Ahh, childhood memories från högstadiet

Axe må vara coolt när du är 15 bast och spre­jar hela omk­läd­ningsrum­met fullt efter gym­pan. Till­sam­mans med Xbox blir det nu ännu lite häfti­gare, för att inte tala om grönare.

Under Axes aus­tralien­s­ka namn — Lynx, släpps nu pro­duk­tlin­jen nu i Aus­tralien och Nya Zealand. Bara att ta förs­ta bäs­ta flight och importera ett gäng när det släpps senare i som­mar.

Ska­paren av förs­ta Xbox-ver­sio­nen upp­skat­tar emeller­tid inte till­t­aget.

Via Gamespot.

Kommentarer