Nyheter

Bakslag för VOI — kickas ut från europeisk storstad

Elscooterbolag får nobben av Madrid

Sven­s­ka elscoot­er-bolaget VOI samt Lime och Wind får för­bud att ver­ka i Madrid. Det­ta efter att bola­gen inte informer­at använ­dar­na om regler­na för att använ­da dem i staden till­räck­ligt bra.

I Madrid får du inte fram­föra scootrar­na på vare sig gåga­tor, trot­toar­er eller torg.

Sam­tidigt med­de­lar staden att det går bra att ansö­ka om licenser att stäl­la ut scootrar­na igen.

Via Break­it.

Kommentarer