Sponsrat inlägg

Bästa hemförsäkringen 2020? Det här är uppstickaren Hedvig!

Fixa försäkringen med mobilen
Hela detta inlägg är en annons för Hedvig

Det finns de som påstår att jag, Peter Esse, skulle vara oför­sik­tig med tele­fo­nen. Vi vet ju alla att allt egentli­gen är Thors fel.

Så här beskriv­er Hed­vig sig själ­va:

“Hed­vig grun­dades 2017 för att utmana de tra­di­tionel­la försäkrings­bo­la­gen. Deras mål var att rig­ga om ett orättvist sys­tem till män­nisko­rs fördel. När våra medlem­mar behövde hjälp, skulle de knappt behö­va lyf­ta ett fin­ger för att få det. Inget pap­per­sar­bete, tele­fonköer eller med­vetet krån­gel.” Den­na video är i betalt samar­bete med Hedvig.com.

Använd rabat­tko­den “Teknikveck­an” för 20% rabatt på månad­skost­naden i tre månad­er via vår länk.