Nyheter

Bästa priserna på de bästa telefonerna oktober 2019

Bästa telefonerna denna månaden: OnePlus 7T Pro och iPhone 11 Pro
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen, Telenor, Halebop, Netonnet, Tele2, Comviq & Tre

Med start idag kom­mer vi med jäm­na inter­valler tip­sa om månades bäs­ta tele­fon­er, bäs­ta kan vara att de har bäst speci­fika­tion­er men ock­så mest prisvär­da. Inom Android blir det några fler tips än inom iOS. Abon­ne­mang­spris­er­na vis­ar alltid min­s­ta möjli­ga datamängd och är på 24 månad­er.

Det går inte alltid att län­ka till bil­li­gaste abon­ne­manget hos oper­atör­erna så se alltid över detal­jer­na innan du beställer. Tänk ock­så på att under­sö­ka mot­tagnin­gen där just du kom­mer befinna dig så att tänkt oper­atör funger­ar bra.

Gå direkt till iPhone.

Bästa mobilen — Android

OnePlus 7T Pro

Oneplus 7T Pro

Trots avsak­naden av trådlös laddning och kameror som inte rik­tigt når upp till Huaweis kaliber när det kom­mer till mörke­fo­to så ger det näs­tan absurt snab­ba sys­temet, hård­varan ihop med 90 Hz-skär­men en tele­fon där allt annat verkar långsamt. Välvd skärm må inte ge några prak­tiska förde­lar men det är helt klart en vack­er sak att se på bor­det.

Bil­li­gast kon­takt:

Bil­li­gast med abon­ne­mang:

 • 449 kr/mån (2 GB) Hale­bop (Hög­ta­lare ingår).
 • 559 kr/mån (3 GB) Telenor

Bästa kameramobilen — Android

Huawei P30 Pro

Med sitt trip­pelka­m­era-sys­tem som job­bar ihop med Huaweis egna sys­temkret­sar och mjuk­vara är det en svårsla­gen tele­fon — den enda tele­fo­nen på mark­naden som erb­jud­er optiskt zoom 5 gånger. Efter sju månad­er på mark­naden har dessu­tom priset bör­jat klät­tra ner rejält. Vår favorit­färg är röd.

Bil­li­gast kon­tant

Bil­li­gast med abon­ne­mang

 • 429 kr/mån (5 GB) Tre (Google Home mini ingår)
 • 439 kr/mån (2 GB) Hale­bop
 • 475 kr/mån (10 GB) Comviq
 • 490 kr/mån (2 GB) Tele2
 • 559 kr/mån (2 GB) Telenor

https://youtu.be/X71nMOt5AtQ

Mest prisvärda telefonen — Android

Huawei Mate 20 Pro

Trots sin rel­a­tivt höga ålder för att vara en mobil­tele­fon, eller snarare tack vare om vi ser på priset, så ger vi vår abso­lut var­maste rek­om­men­da­tion till Mate 20 Pro. Fort­farande top­pre­stan­da när det kom­mer till inter­na kom­po­nen­ter och kam­er­amjuk­vara. Rik­tigt snygg är den ock­så och priset har under det året den fun­nits på mark­naden gått ner till under 6000 kro­nor. I det ingår en av de få Android-tele­fon­er­na med säk­er ansik­t­sup­plås­ning, induk­tion­sladdning och även möj­lighet att lad­da andra enheter via induk­tion.

Bil­li­gast kon­tant

5990 kr Web­hallen

Bil­li­gast med abon­ne­mang

 • 399 kr/mån (2GB) Hale­bop (Hög­ta­lare på köpet, beställer du innan 3 novem­ber ingår 8 GB i stäl­let)
 • 429 kr/mån (5GB) Tre (Google Home Mini på köpet)
 • 519 kr/mån (3GB) Telenor.

https://youtu.be/RHi5kIvN-ik

Billigaste telefonen — Android

Honor 20

Honor 20

Bland de bud­get-tele­fon­er vi tes­tat står Hon­or 20 ut i och med dess kameror. I prin­cip sam­ma upp­sät­tning av av kameror som storasysko­nen P30 Pro och Mate 20 Pro som vi rek­om­mender­at i andra kat­e­gori­er men med en låg pris­lapp.

I övrigt känns tele­fo­nen hyf­sat bud­get men pas­sar allde­les utmärkt till dig som bara bryr dig om bra mobil­bilder men inte så myck­et i övrigt.

Bil­li­gast kon­tant:

Säljs ej av någon oper­atör.

https://youtu.be/9YwtI3djtRE

Här köper du iPhone billigast

iPhone 11 Pro Max

Billigaste pris på iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro är Apples topp­mod­ell och om pen­gar inte är prob­lemet är det det den du väl­jer. Då får du en mer exk­lu­siv tele­fon med OLED-skärm och tre kameror. Vidare finns den i skogs­grönt och det är onek­li­gen en spän­nande färg. Fil­mar du myck­et är det den­na du skall ha på grund av dess ledande optiska sta­bil­isator.

Bil­li­gast kon­tant

Bil­li­gast med abon­ne­mang

 • 639 kr/mån (2 GB) Hale­bop (Hög­ta­lare på köpet)
 • 645 kr/mån (10 GB) Comviq
 • 729 kr/mån (5 GB) Tre
 • 740 kr/mån (2 GB) Tele2
 • 819 kr/mån (3 GB) Telenor

https://youtu.be/2280NcXvD‑o

Billigaste pris på iPhone 11

iPhone 11 är tele­fo­nen för dig som vill ha en rys­ligt bra tele­fon men som inte är beredd att beta­la för en iPhone 11 Pro. Du får fort­farande en myck­et trevlig tele­fon med något min­dre högup­plöst skärm men det är oftast inget du kom­mer mär­ka.

Bil­li­gast Kon­tant

Bil­li­gast Abon­ne­mang

 • 479 kr / mån (2 GB) Hale­bop (Hög­ta­lare på köpet)
 • 495 kr / mån (10 GB) Comviq
 • 529 kr / mån (5 GB) Tre
 • 581 kr / mån (2 GB) Tele2
 • 599 kr / mån (3 GB) Telenor

 

Kommentarer