Nyheter

Battlefield V försenas till november

I ett pressmede­lande säger EA & Dice att kom­mande Bat­tle­field V kom­mer förse­nas till 20 novem­ber. Spelet var plan­er­at att släp­pas 19 okto­ber, men Dice säger i sitt med­de­lande att de nu fly­t­tar fram releasen på grund av all feed­back de har fått från test­spel­ningar under E3 och Gamescom.

 

We believe we have one of the best Bat­tle­field games ever on our hands.  A game that will deliv­er on an emo­tion­al jour­ney through the return of unseen sin­gle play­er War Sto­ries, a deep mul­ti­play­er expe­ri­ence, Bat­tle Royale, along with our new live ser­vice, Tides of War — a jour­ney across mul­ti­ple the­aters of WW2 and designed to keep our com­mu­ni­ty togeth­er.

With the Open Beta just around the cor­ner, we are excit­ed about the mil­lions of you who will join us and expe­ri­ence the game. And we ful­ly expect to see even more feed­back com­ing our way.

And that’s why we’re mov­ing our launch date. We’re going to take the time to con­tin­ue to make some final adjust­ments to core game­play, and to ensure we real­ly deliv­er on the poten­tial of Tides of War.

 

Så sent för någon vec­ka sedan gick Dice ut med infor­ma­tio­nen att vis­sa funk­tion­er och spel­lä­gen inte kom­mer finnas med från start. Det­ta är förhopp­n­ingsvis någon som de nu kom­mer hin­na paketera in i releasen nu när de får mer tid på sig.

Den kom­mande öpp­na betan av spelet kom­mer fort­farande gå av stapeln som plan­er­at. Det vill säga den 6:e sep­tem­ber.

Bonusvideo nedan där Jack­Frags pratar mer om förs­enin­gen.

 

via Battlefield.com

 

https://www.youtube.com/watch?v=gesRVmtogc4&t=222s

 

 

Kommentarer