Skrivet den 6 February 2019 kl 14:58 av SpelComments Off on Battlefield V skadeskjuter EA Games457

Battlefield V skadeskjuter EA Games
En miljon färre spel än önskvärt.

Elec­tron­ic Arts fick det lite tufft med aktien efter att man pre­sen­ter­at ett dåligt sista kvar­tal. Fram­förallt är det Bat­tle­field V som inte nått upp till förvänt­ningar­na och sålt när­mare miljon ex säm­re än vad man räk­nat med.

För­ra året var inget top­penår generellt för EA Games med upp­stån­delsen runt Loot Box­es och dess mikro­transak­tion­er och Mass Effect: Androm­e­da som inte rik­tigt lever­ade den upplevelsen fansen hade hop­pats på.

Men i dagar­na lanser­ades Free to Play-spelet Apex Leg­ends som mot­tag­its väl och snart kom­mer Biowares revan­sch Anthem som även den mot­tag­its väl från de fles­ta håll. Anthem släpps lös den 22 feb­ru­ari för de fles­ta och 15 feb­ru­ari för de som förköpt via EAs Ori­gin-plat­tform.

Läs mer i EAs kvar­tal­srap­port.

Comments are closed.