Android

Belkin, för det sladdlösa livet på språng

BOOST↑CHARGE
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Wireless Charging Stand 5W

Belkins laddställ för 2019 är ett snyg­gt min­i­mal­is­tiskt ställ som funger­ar till de fles­ta Qi utrustade mobil­er. Mobilen lad­dar stående och stäl­let syns knappt bakom tele­fo­nen. Lad­dplat­tan som avger 5W för att trådlöst lad­da upp mobilen gör sig lika bra vid datorn som nattduks­bor­det. Tele­fo­nen måste vara i porträt­tläge för att ta laddning något som säl­lan är ett bekym­mer. Lad­daren ger enbart i från sig 5W men kräver en 10W/2A eller högre lad­dare (det med­föl­jer) för att fungera. Ingån­gen på lad­daren är micro-USB, men då lad­daren blir stående på sam­ma ställe större delen av tiden så är det inget större bekym­mer.

När lad­daren används så lyser en liten lys­diod på ena sidan av plat­tan för att indik­era att tele­fo­nen lad­das. De som störs av lysande lam­por i sina mör­ka sovrum gör bäst i att ha lad­daren vid datorn eller helt enkelt tej­pa över lys­dio­den

Wire­less Charg­ing Stand 5W hit­tas bland annat hos Web­hallen för 299 kr

Power Bank 2K for Apple Watch

Här har vi en rik­tigt livräd­dare för Apple Watch använ­daren. Alla som någon gång har var­it hemifrån mer än 24 tim­mar med sin Apple Watch vet att bat­teri­et dör snabbt och hit­ta en lad­d­k­a­bel för en Apple Watch på stan är lika troligt som att Trump slu­tar Twit­tra. Belkin har här en liten liten Power­bank för Apple Watchen. Den ger trots sin lil­la stor­lek 63h extra juice till klock­an. Den är på 2200mhA, har fyra enkla dioder på ena kan­ten för att indik­era hur myck­et kraft den har kvar. Den lad­das upp med micro-USB, vilket år 2019 måste ses något för­legat, men det vägs upp av att den både funger­ar som van­ligt lad­dare under tiden du inte använ­der den som power­bank och har den inkop­plad i väggen och är ytterst liten och smidig när du väl ska ut på län­gre nat­tli­ga även­tyr.

Pow­er Bank 2K for Apple Watch finner vi på kom­plett för 611 kr

Wireless Charging vent Mount 10W

Här har Belkin slag­it på stort och tryckt in 10W lad­dare i bilen, om deras laddställ bara krä­made ut 5W så kan det vara för att det inte behövs mer när mobilen ändå ska stå på stäl­let hela nat­ten. Men i bilen sit­ter vi helst inga 8 tim­mars pass utan här är det 10W trådlöst med Qi som gäller. Mobilen kläms fast mel­lan två kläm­mor i klas­siskt man­er och lad­daren sit­ter fast genom att enkelt tryckas in i ven­ti­la­tion­s­gall­ret. Här har Belkin sat­sat på silikongum­mi och met­all, två mate­r­i­al som ger en känsla av kvalitet. Van­li­ga bekym­mer med bil­li­gare hål­lare av den här sorten är att mobilen sak­ta bör­jar gli­da ner efter hand. Under tiden vi tes­tat den här så har den hål­lit sig på plats och även lad­daren i ven­ti­la­tion­s­gall­ret likaså. Belkin själ­va skriv­er att lad­daren är till för de senaste iPhones och Galaxy tele­fon­er­na men alla mobil­er med trådlös­laddning och en hyff­sat nor­mal tele­fon­stor­lek. Slad­den som går till cig­a­ret­tut­taget är på 1,1 meter vilket ger vis­sa möj­lighet att göm­ma den längst lis­ter­na.

Wire­less Charg­ing vent Mount 10W hit­tar vi hos Web­hallen för 590kr

 

Kommentarer