Apple

Beta skvallrar om ny design på AirPods

Noice cancellation!

Det är inte alla som är kom­p­is med den snäck­for­made desig­nen på Air­Pods och mån­ga inklu­sive under­teck­nad har prob­lem med att de hela tiden glid­er ut ur öro­nen.

Det­ta kan snart vara ett minne blott då det framgår av en bild i senaste iOS 13.2‑betan som skick­ades ut idag att Air­Pods kan få en helt ny design. Istäl­let för den snäck­for­made hör­luren så ser vi ut att få in-ear vilket gör att det även går att använ­da sig av Active Noice Can­cel­la­tion då hör­luren kom­mer län­gre in i örat. Det har länge ryk­tats om just det­ta och det här är förs­ta rik­ti­ga beviset på att Apple job­bar på en ny design.

När dessa kan tänkas visas upp framgår inte men har vi tur kanske de redan visas upp det­ta år.

Via MacRu­mors

Kommentarer