Nyheter

Bilar med sladd: 3 anledningar att inte ha miljöskam

Nej, du är inte bättre än din granne

Nu har vi fått veta att elbi­lar är smut­si­gare än diesel — eller hur var det med den sak­en egentli­gen? Vi diskuter­ar miljöskam och frå­gan kring vad som kan kallas miljövän­ligt och inte. Hur länge håller bat­teri­et i din bil? Hur ska elbi­lar låta i framti­den? Det verkar bli en bat­ter­i­fab­rik i Sverige trots allt. IKEA bör­ja säl­ja sol­celler. Anders har krupit på vin­den och Fabi­an har dåligt cash­flow i sitt Apple Pay. [spreak­er type=player resource=“episode_id=18016907”]

Pro­gram­met spon­sras av Cir­cle K — Snabb och enkel laddning.

Kommentarer