Nyheter

Bilar med sladd: Biogas eller Elbil?

Lyssnarduellen!

Utsläp­pen i Sverige fort­sät­ter att öka, och det är trans­port­sek­torn som är boven — vad ska vi göra åt det?

Vi avhand­lar en hel drös lyssnar­brev som hand­lar om kärnkraft, elbi­lars pris och bio­gas. Elbil­steatern besök­er Toy­otas presskon­fer­ens. Och är det inte så att Fabi­an och Anders egentli­gen lever i en bub­bla?

[spreak­er type=player resource=“episode_id=19968135”]

Kommentarer