Nyheter

Bilar med sladd: Elbilen och framtiden

I dagens avs­nitt ställer vi oss de sto­ra frå­gor­na. Kom­mer bilar­na verk­li­gen vara elek­triska i framti­den? Kom­mer vi trans­portera oss fly­gande och kom­mer vi leva för evigt? Dessu­tom pratar vi om bat­teriers livs­längd och eldriv­na tax­i­bi­lar.

[spreak­er type=player resource=“episode_id=15567701”]

Kommentarer