Nyheter

Bilar med sladd: Elbilsentreprenören som blev grottskurk

Det hän­der myck­et i det över­het­tade elbilssverige! I det­ta full­pack­ade avs­nitt hör vi om nya elbilen Audi e‑tron, om vad de sven­s­ka poli­tiska partier­na tyck­er om elbi­lar och om hur du hanter­ar din brand­farli­ga fos­sil­bil i som­mar­torkan. Dessu­tom hör du en minidoku­men­tär om Tes­las grun­dare, Elon Musks, senaste klaver­tramp.

[spreak­er type=player resource=“episode_id=15450285”]

Här är den enkät som nämns i pro­gram­met: ELBIL Sveriges par­tienkät valåret 2018 i juni

 

Vill du lyssna på minidoku­men­tären utan att höra hela podd-avs­nit­tet? Här är den i sin hel­het, utan mel­lansnack.
Elbilsen­tre­prenören som blev grottskurk [12m 26s]

Kommentarer