Nyheter

Bilar med sladd: Fossilfri med Björn Ferry

Storuman forever!

Veck­ans avs­nitt har vi helt vikt åt OS-medaljören Björn Fer­ry och han och famil­jens ambitiösa kli­mat­mål. SVT-serien “Sto­ru­man for­ev­er” skil­drar han lands­byg­den och de miljöut­maningar som finns där. Vi sågar kli­matskep­tik­er vid fotknölar­na och ger oss in i det infek­ter­ade området kärnkraft. Dessu­tom har Anders var­it på fest och Fabi­an har fått svar på en nyck­el­frå­ga.

[spreak­er type=player resource=“episode_id=16013791”]

Kommentarer