Bilar

Bilar med sladd: Här är Polestar 2

Vi har fått en exklusiv förhandstitt

I den­na veckas avs­nitt hör vi om hur sven­s­ka Vol­vo äntli­gen är på gång med elbil­spro­duk­tion via sys­ter-varumär­ket Polestar. Fabi­an har fått ett exk­lu­sivt besök hos Polestar och ger oss alla snask­i­ga detal­jer i ett unikt möte bakom kulis­ser­na. Dessu­tom pratar vi om bensin­skat­te­up­proret, Fabi­an försök­te köpa Nis­san Leaf, och Anders har pratat i fin­sk radio. Och hur myck­et kostar egentli­gen en liter bensin?

[spreak­er type=player resource=“episode_id=18016907”]

 

 

Pro­gram­met spon­sras av Cir­cle K — Snabb och enkel laddning.

Kommentarer